Duga Travel Izlet A D V E N T – Z A G R E B – JEDNODNEVNI IZLET 10.12.2022

A D V E N T – Z A G R E B – JEDNODNEVNI IZLET 10.12.2022

ADVENT ZAGREB

TERMIN:10.12.2022
CENA ARANŽMANA: 3.200,00 rsd POLAZAK IZ LOZNICE
CENA ARANŽMANA: 2.950,00 rsd POLAZAK IZ ŠAPCA

PROGRAM PUTOVANJA
Polazak iz Loznice i Šapca u dogovoreno vreme i sa dogovorenog mesta (tačno mesto i vreme polaska biće poznato najkasnije dva dana pre putovanja). Vožnja kroz Srbiju i Hrvatsku sa usputnim pauzama radi odmora i prelaska granice. Dolazak u Zagreb. Razgledanje grada u pratnji vodiča: Gornji grad – Crkva Svetog Marka, Banski Dvori, Kamenita vrata, Zagrebačka katedrala – Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, Trg Kapitol, Kula Lotrščak, zagrebačka uspinjača, Jezuitski trg i fontana “Ribnjak”, Tržnica Dolac; Donji grad – Trg Bana Jelačića, Cvjetni trg…
Slobodno vreme. Preporučujemo da posetite neke od Advent atrakcija i neki od mnogobrojnih božićnih marketa koji su postavljeni na više lokacija u gradu: Ledeni park na Trgu kralja Tomislava, Advent na Zrinjevcu, Advent na Europskom trgu, Božićna bajka – čarolija Božića u centru grada, Advent u Marićevom prolazu, Advent na Strossu…
Polazak za Srbiju u kasnim popodnevnim časovima. Dolazak u mesto polaska oko ponoći – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.
CENA ARANŽMANA OBUHVATA
• prevoz autobusom turističke klase
• razgledanje Zagreba u pratnji vodiča
• usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
• troškove ogranizacije putovanja
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
• putno zdravstveno osiguranje
• individualne troškove – nepomenute usluge
NAČIN PLAĆANJA: U CELOSTI PRI REZERVACIJI
NAPOMENE:
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnoh okolnosti (npr.
dužine trajanja obilaska, termina polaska…).
– Za sve informacije dobijene usmenim i telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program
putovanja istaknut u prostorijama agencije.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na
granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom
putovanja, uslovima plaćanja i opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, kao I o vremenu polaska na putovanje.
zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
-Nema zadržavanja na granici radi povrata poreza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *