LJUBLJANA-BLED-POSTOJNSKA JAMA

TERMIN: 09.11.202312.11.2023.

PROGRAM PUTOVANJA

1 DAN 08.11.2023 sreda: Polazak iz Loznice i Šapca u večernjim satima (tačno vreme i mesto biće poznato dva dana pred put). Noćna vožnja preko Hrvatske sa usputnim pauzama radi odmora.

2 DAN 09.11.2023 četvrtak: Dolazak u Ljubljanu u jutarnjim časovima. Obilazak grada : Prešernov trg, Tromostovlje, katedrala Sv.Nikole, Zmajski most…Semsštaj u hotel posle 15 časova. Slobodno popodne sa individualne aktivnosti. Noćenje.

3 DAN 10.11.2023 petak: Doručak. Slobdono vreme ili fakultatini izlet: Klagenfurt/Bled. Odlazak do austrijske pokrajine Kosrusa i grada Klagefurta. Po dolasku u grad kraća šetnja i razgledanje, nakon toga slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Bled. Po dolasku šetnja do Bledskog jezera i slobodno vreme za uživanje u Bledskom jezru i čuvenim bledskim krempitama “kremnih rezina”… Povratak u Ljubljanu. Noćenje.

4 DAN 11.11.2023 subota: Doručak. Napuštanje hotela. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet do Postojnske jame. Dolazak u Postojnsku jamu, obilazak najpoznatije jame na svetu i najvece u Evropi, jedino mesto na svetu gde se kroz podzemni svet možete voziti vozićem i uživati u nestvarnim stalagmiti i stalaktitima i naravno upoznati najpoznatijeg stanovnika ovog podzemnog sveta-čovečiju ribicu. Nakon razgledanja slobodno vreme do polaska. Polazak za Srbiju. Nocna vožnja preko Hrvatske.

5 DAN 12.11.2023 nedelja: Povratak u Šabac i Loznicu u ranim jutarnjim časovima.

LJUBLJANA

POSTOJNSKA JAMA

CENA ARANŽMANA: 149 EURA

Aranžman obuhvata:

prevoz auobusima visoke turističke klase (klima, audio oprema);
smeštaj u Ljubljani u hotelu sa 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom u ½ i 1/2+1 sobama;
razgledanje Ljubljane;

usluge turističkog vodiča;

-agencijske usluge.

Aranžman ne obuhvata:

fakultativne izlete ( Klagenfurt i Bled -odrasli 25 eura, deca 4-14 god 20 eura. Postojnska jama odrasli 35 eura, deca od 7-12 god. 25 eura),

individualne troškove;

– boravišnu tasku, plaća se na recepciji hotela i iznosi 3,13 eura/po osobi/po noćenju;
– putno zdravstveno osiguranje.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: 50% prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pred put.

LJUBLJANA

bLED

POSTOJNSKA JAMA

NAPOMENE:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 35 osoba. U slučaju manjeg broja prijavljenih cena je podložna promeni. Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta usled objektivnih okolnosti. Cena je podložna promeni u slučaju promene cena: ulaznica, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, putnih taksi u odnosu na dan izlaska programa.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 do 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska u zavisnosti od toga da li su sobe za našu grupu spremne.). Hoteli iz ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije države u kojoj se nalaze. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web stranica hotela. Za eventualna odstupanja ili kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, to isključivo zavisi od hotela. Organizator zadržava pravo promene hotela u istoj ili višoj kategoriji.
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnoh okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).
– Za sve informacije dobijene usmenim i telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, kao I o vremenu polaska na putovanje.

-Svaki putnik je dužan da proveri 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.

-Maloletni putnici prilkom putovanja moraju imati potpisanu saglasnost roditelja.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja turističke agencije Duga travel kao i opštim uslovima Takovo osiguranja.

– Nema zadržavanja na granici radi povrata poreza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *