PEČUJ ADVENT – Jednodnevni izlet 09.12.2023.

CENA  ARANŽMANA:
3.100,00 rsd POLAZAK IZ LOZNICE
3.100,00rsd POLAZAK IZ VALJEVA
2.800,00 rsd POLAZAK IZ ŠAPCA

PROGRAM PUTOVANJA
Polazak iz Loznice i Šapca u dogovoreno vreme i sa dogovorenog mesta (tačno mesto i vreme polaska biće poznato najkasnije dva dana pre putovanja). Putovanje do Pečuja sa usputnom pauzom. Nakon dolaska u grad pešački obilazak grada: Sečenji trg, Džamija, Katedrala, Županijska i Gradska kuća, Nacionalno pozorište. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili poseta tržnom centru „Arkad“. Polazak iz Pečuja u popodnevnim časovima. Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima.Kraj programa.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA
• prevoz autobusom turističke klase
• razgledanje Pecuja u pratnji vodiča
• usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
• troškove ogranizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
• putno zdravstveno osiguranje
• individualne troškove – nepomenute usluge

NAČIN PLAĆANJA: U CELOSTI PRI REZERVACIJI

NAPOMENE:
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnoh okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).
– Za sve informacije dobijene usmenim  i telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, kao I o vremenu polaska na putovanje.

 zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

Nema zadržavanja na granici radi povrata  poreza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *