Duga Travel Izlet PULA – PLITVIČKA JEZERA – BRIONI 07.10.2022 – 11.10.2022

PULA – PLITVIČKA JEZERA – BRIONI 07.10.2022 – 11.10.2022

PULA-PLITVICKA JEZERA-BRIONI

TERMIN: 07.10.2022 – 11.10.2022.

Pula je grad bogate istorije, smešten na samom jugu poluostrva Istra. Ovo je grad prekrasnih plaža
rasprostranjenih na gotovo 100 km lepe i razuđene obale. Lepotu ovih prostora upotpunjuje i nacionalni
park Brioni, biser prirodne baštine Istre. Sa 14 ostrva izuzetne lepote, safari parkom, ostacima rimskih
letnjikovaca i utvrđenja Brioni predstavljaju čudesan spoj prirode i kulture.
PROGRAM PUTOVANJA
DAN 1: Polazak iz Valjeva i Šapca u dovoreno vreme i sa dogovorenog mesta ( tacno veme bice poznto dva dana pe puta)
Nastavak putovanja do Zagreba, a zatim do Plitvičkih jezera. Dolazak oko 09h. Obilazak nacionalnog parka – šetnja obeleženim
stazama, vožnja brodom po jezeru i vožnja elektro vozom kroz park. Obilazak traje 3-4 časa. Po završenom obilasku nastavak
puta do Pule. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
DAN 2: Doručak. Odlazak u Fažanu. Počinje izlet na ostrvo Veliki Brioni: prevoz brodom do ostrva, obilazak turističkim
vozom prirodnih lepota: maslina iz IV veka, drvoreda iz 1905 god. Brionskog mediteranskog vrta, safari parka, rimska
rezidencialna vila u zalivu Verige, foto zbirka i foto izložba Tito na Brionima, predah za osveženje i kupovinu Brionskih suvenira.
Povratak u Pulu. Popodne obilazak, uz pratnju lokalnog vodiča: Amfiteatra (ulaz se plaća), Avgustovog hrama (ulaz se plaća),
Slavoluka Sergijevaca, Gradske većnice, građevine austrijske arhitekture, Kaštela (ulaz se plaća), Malog rimskog pozorišta.
Noćenje
DAN 3: Dorucak. Napuštanje hotela i pakovnje stvari u autobus.Nastavak puta za Rovinj. Pauza za razgledanje najlepšeg primorskog grada
u Istri. Nastavak puta i obilazak tri najlepša grada u Istri: Motovun (grad tartufa), Buzet (“krov Istre”) I Hum (najmanji grad u Evropi,
28 stanovnika). Predveče polazak za Srbiju, auto putem sa usputnim pauzama za odmor i dolazak u Valjevo u ranim jutarnjim
časovima.
CENA ARANŽMANA: 150 EURA
Aranžman obuhvata:
-prevoz auobusima visoke turističke klase (klima, audio oprema);
-smeštaj u hotelu “Pula” sa 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom u 1⁄2 i 1/2+1 sobama;
– razgledanje i obilaske prema programu;
— usluge turističkog vodiča;
-usluge lokalnog vodiča u nacionalnim parkovima Plitvice i Brioni,
-agencijske usluge.

Aranžman ne obuhvata:
– fakultativne izlete ( Brioni -odrasli 35 eura, deca 4-14 god 25 eura, deca do 4 god. Besplatno; Plitvičk
jezera odrasli 30 eura, deca od 7-18 god. 15 eura, do 7 godina besplatno) , obavezno prijavljivanje pre puta
individualne troškove;
– putno zdravstveno osiguranje

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: 50% prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pred put.
NAPOMENE:
-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova
rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 35 osoba. U
slučaju manjeg broja prijavljenih cena je podložna promeni. Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova
izvođenja fakultativnih izleta usled objektivnih okolnosti. Cena je podložna promeni u slučaju promene cena:
ulaznica, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, putnih taksi u odnosu na dan izlaska programa.
-U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 do 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska
u zavisnosti od toga da li su sobe za našu grupu spremne.). Hoteli iz ponude registrovani su, pregledani i
standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije države u kojoj se nalaze. Opisi hotela su informativnog
karaktera i preuzeti su sa web stranica hotela. Za eventualna odstupanja ili kvalitet usluge u okviru hotela organizator
putovanja ne snosi odgovornost, to isključivo zavisi od hotela. Organizator zadržava pravo promene hotela u istoj ili
višoj kategoriji.
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnoh
okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).
– Za sve informacije dobijene usmenim i telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani
program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.
gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim
programom putovanja, uslovima plaćanja i opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, kao I o vremenu
polaska na putovanje.
-Svaki putnik je dužan da proveri 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
-Maloletni putnici prilkom putovanja moraju imati potpisanu saglasnost roditelja.
-Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za
odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne
uslove i isprave
-Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima
putovanja turističke agencije Duga travel kao i opštim uslovima Takovo osiguranja.
– Nema zadržavanja na granici radi povrata poreza.

PULA

PLITVIČKA JEZERA

Leave a Reply

Your email address will not be published.