Duga Travel Izlet S’ Dugom u Istanbul od 14.02. do 19.02.2023

S’ Dugom u Istanbul od 14.02. do 19.02.2023

TERMIN: 14.02.-19.02.2023
CENA ARANŽMANA: 145 EURA

PROGRAM PUTOVANJA:

1. Dan 14.02.2023 LOZNICA Polazak grupe iz Loznice i Šapca sa dogovorenog mesta u dogovoreno vreme (tačno vreme polaska biće poznato dva dana pred put). Noćna vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama za odmor.
2. dan 15.02.2023 ISTANBUL Planirani dolazak u Istanbul je u popodnevnim časovima po lokalnom vremenu. Panoramsko razgledanje grada: Zlatni most, Taksim, Zlatni rog, Bosfor, Palata Dolmabahče. Smeštaj u hotel. Noćenje.
3. dan 16.02.2023 ISTANBUL Doručak. Slobodan dan ili polazak na fakultativno poludnevno razgledanje Istanbula (panoramsko+obilasci): Hipodrom, Plava džamija, Aja Sofija, Kapali čaršija,TopKapi palata (dvorište)-u pratnji lokalnog vodiča. Povratak u hotel. Uveče, fakultativni večernji odlazak na orijentalno ili tursko veče. Noćenje.
4. dan 17.02.2023 ISTANBUL Doručak. Slobodan dan ili fakultativno krstarenje Bosforom sa posetom Vaseljenskoj patrijaršiji:dnevno krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata, Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata… Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Fakultativna poseta Domabahče palati; fakultativni večernji odlazak na orijentalno ili tursko veče. Noćenje.
5. dan 18.02.2023 ISTANBUL Doručak. Napuštanje hotela najkasnije do 09.00-lokalno vreme. Slobodno vreme. Mogućnost fakultativnog odlaska na vidikovac Pjer Loti. Polazak za Srbiju u popodnevnim casovima. Vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama radi odmora.
6. dan 19.02.2023 LOZNICA Planirani dolazak u Loznicu i Šabac je u jutarnjim časovima. Kraj usluga.

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

•Prevoz autobusom turističke klase (visokopodni, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića i hrane tokom putovanja) na relaciji Beograd-Istanbul-Beograd, prema programu; sa dozvoljenih maksimalnih 23kg bagažnog prtljaga (1 kofer) i 1 komad ručnog prtljaga po osobi. Organizator putovanja nije u obavezi da primi u autobus višak prtljaga…
•Asistencija pratioca grupe
•Smeštaj u hotelu sa 3* (ili u rangu hotela sa 3*) na bazi tri noćenja sa doručkom
•Troškovi organizacije putovanja

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

•Troškovi fakultativnih izleta i poseta, ulaznice za muzeje i lokalitete.
•Troškovi putnog zdravstvenog osiguranjaputnika uz pokriće za Covid-19
•Nepomenute usluge
Putno osiguranje se preporučuje za putovanje u inostranstvo, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti,budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju ili kroz koju prolaze.
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Cene fakultativnih izleta:

•Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom + dvoriste Topkapi- 25 € odrasli /20 € deca (obilazak u pratnji vodiča), ulaznice za Topkapi na licu mesta
•Vaseljenska patrijaršija i Krstarenje Bosforom – 25 € odrasli /20 € deca (cena uključuje obilazak Patrijaršije, vožnju brodom i pratnju lokalnog vodiča),
•Obilazak Dolmabahče palate – 35 € odrasli /25 € deca (cena uključuje ulaznicu za palatu i harem u pratnji vodiča),
•Tursko veče na brodu – 40€;
•Tursko veče u restoranu – 35€;
• Vidikovac Pjer Loti -15 € odrasli /10 € deca
•Minimum za realizaciju fakultativnih izleta i poseta je 25 putnika.Popust se odnosi na decu do 12, god.
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje aranžmana je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, dok je ostatak podložan promeni.
NAČIN PLAĆANJA:
Gotovinski – uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana, prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
Uplatom preko računa – uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana, prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
Kreditnim karticama Banca Intesa do 12 rata bez kamate ili Komercijalna banka do 6 rata bez kamate

NAPOMENA : U VREME PRAZNIKA MOGUCE JE ODSTUPANJE U VREMENU POLASKA I POVRATKA SA DESTINACIJE ZBOG GUZVI NA GRANICAMA

NAPOMENE ZA SMEŠTAJ: Pomoćni ležaj je manji od standardnog-ležaj na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje. Smeštaj treće osobe ili deteta 2-12 godina u sobi utiče na udobnost boravka (veličina sobe je standardna dvokrevetna sa dodatnim pomoćnim ležajem)
NAPOMENE ZA HOTELSKE USLUGE I PRAVILA:
Kontinentalni doručak je lagani jutarnji obrok, koji se služi u ograničenim količinama, i sastoji se od jedne vrste peciva, džema ili marmelade, maslaca ili margarina, čaja, filter kafe.

Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotela, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga (TV- posebni kanali, troškovi telefona, interneta, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara i slično.)

Jedan hotelski dan, kao rezervisane usluge računa se posle 15.00h/ datuma početka smeštaja do 09.00h poslednjeg dana smeštaja, bez obzira kada gost uđe u hotel. Svako korišćenje soba i usluga u hotelu prvog dana aranžmana pre 15.00h i poslednjeg dana nakon 09.00h iziskuje dodatna plaćanja, direktno na recepciji.

Organizator putovanja ne može uticati na spratnost; poziciju sobe; površinu sobe; broj sobe; veličinu ležaja, pomoćnog ležaja, sofe, fotelje. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo služba recepcije, po dolasku u hotel, shodno raspoloživosti.

Organizator putovanja ne može biti odgovoran ukoliko putnik prekrši zabranu pušenja u hotelskim sobama i hotelskom objektu.

VAŽNE NAPOMENE:
Za realizaciju aranžmana je potrebno minimum 45 putnika.
Krajnji rok za obaveštavanje putnika, za slučaj otkazivanja aranžmana od strane agencije DUGA TRAVEL d.o.o. je 5 dana pre početka putovanja.
Promena datuma putovanja smatra se otkazom putovanja od strane putnika i podleže troškovima otkaza.
Agencija DUGA TRAVEL d.o.o. zadržava pravo promene redosleda i sadržaja programa putovanja usled vanrednih okolnosti na koje nije mogla uticati, predvideti ili u kratkom vremenskom periodu otkloniti.
U slučaju drastičnih promena cena goriva, putarina I parking u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
Za maloletna lica koja putuju bez jednog roditelja potrebna je overena saglasnost drugog roditelja.

Turistička viza za Tursku i tranzitna viza kroz Bugarsku za građane Republike Srbije, u okviru turističkog aranžmana, koji putuju putnim ispravama Republike Srbije NIJE POTREBNA. Potreban je pasoš koji važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja, slobodna stranica u pasošu. Putnici koji nisu državljani Republike Srbije su u obavezi da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.

-Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora planirano je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz auto put do granice sa Bugarskom /ukoliko radovi na putu to dozvoljavaju/

-Putnici sami nose svoj bagažni i ručni prtljag od autobusa do hotela; od hotela do autobusa.

-Putnici su u obavezi da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu, vrednostima, prtljagu i stvarima tokom trajanja aranžmana.

-Organizator putovanja ne snosi odgovornost ukoliko jedan ili više sadržaja u hotelu nisu u funkciji usled objektivnih okolnosti, renoviranja i slično.

-Buka u objektima oko hotela, regulisana je lokalnim zakonima i propisima; nadležnost je lokalnih inspekcijskih organa.

-Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE.
Covid-19 protokol: Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga ,može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,načina usluživanja obroka, odsustva pojedinih sadržaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica,radnog vremena objekata i lokaliteta i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom. Imajući u vidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima,koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako I u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te date uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predviđena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na graničnim prelazima kao i na mogućnost nastupanja nepredvidjenih situacije,i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja(granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *