Duga Travel Izlet T E M I Š V A R – JEDNODNEVNI IZLET 22.10.2022

T E M I Š V A R – JEDNODNEVNI IZLET 22.10.2022

TEMIŠVAR

TERMIN: 22.10.2022
CENA ARANŽMANA: 2.200,00 rsd POLAZAK IZ LOZNICE
CENA ARANŽMANA: 2.200,00 rsd POLAZAK IZ VALJEVA
CENA ARANŽMANA: 1.900,00 rsd POLAZAK IZ ŠAPCA

PROGRAM PUTOVANJA
Polazak sa dogovorenog mesta u ranim jutarnjim časovima (tačno mesto i vreme polaska biće poznato najkasnije dan
pred putovanje). Vožnja do granice i zadržavanje na graničnom prelazu radi obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak
u Temišvar, najveći i najznačajniji grad Banata. Razgledanje grada: Trg pobede, na kojem su zdanje Opere i
nacionalnog teatra, Saborna crkva Banatske mitropolije, kip vučice koja doji Romula i Rema, Trg slobode. Odlazak na
Trg jedinstva, na kojem su stub kuge, rimokatolička katedralna crkva, Barokna palata i Saborna crkva srpske
pravoslavne crkve. Slobodno vreme za individualnu šetnju, obilazak tržnog centra Iulius mall. Polazak za Srbiju u
popodnevnim časovima. Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim časovima – zavisno od uslova na putu i
zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.
CENA ARANŽMANA OBUHVATA
• prevoz autobusom turističke klase
• razgledanje Temišvara u pratnji vodiča
• usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
• troškove ogranizacije putovanja
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
• putno zdravstveno osiguranje
• individualne troškove – nepomenute usluge
NAČIN PLAĆANJA: U CELOSTI PRI REZERVACIJI
NAPOMENE:
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnoh okolnosti (npr.
dužine trajanja obilaska, termina polaska…).
– Za sve informacije dobijene usmenim i telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program
putovanja istaknut u prostorijama agencije.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na
granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom
putovanja, uslovima plaćanja i opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, kao I o vremenu polaska na putovanje.
zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
-Nema zadržavanja na granici radi povrata poreza.

Leave a Reply

Your email address will not be published.