Vila ”KING GEORGE” 2024

Vila ”KING GEORGE” nalazi se na 150 metara od plaže. Smeštajni kapaciteti su na drugom spratu i prizemlju. Svi studiji poseduju WIFI ( slabog protoka), TV, AC- klima uređaj koji se doplaćuje 6€ na licu mesta, opremljenu čajnu kuhinju sa osnovnim posuđem. U vili nema peškira. Promena posteljine na 5 dana.

Datum
polaska
SMENABroj noći1/2 STD 1/3 STD
19.05.20.05.
30.05.
10119*109*
29.05. 30.05.
09.06.
10169*159*
08.06.09.06.
19.06.
10200190
18.06.19.06.
29.06.
10235225
28.0629.06.
09.07.
10255225
08.07.09.07.
19.07
10299269
18.07.19.07
29.07.
10299269
28.07.29.07.
08.08.
10299269
07.08.08.08.
18.08.
10299269
17.08.18.08.
28.08.
10255225
27.08.28.08.
07.09.
10225200
06.09.07.09.
17.09.
10185*165*
16.09.17.09.
27.09.
10140*130*

LEGENDA: 

      –     STD – Studio (spavaća soba u čijem sastavu je kuhinja, kupatilo I terasa),

POPUSTI ZA RANE UPLATE:

 • za gotovinske uplate u celosti prilikom rezervacije do 15.02.2024.god. odobravamo popust od 15%,
 • za gotovinske uplate u celosti prilikom rezervacije do 29.02.2024.god. Odobravamo popust od 10%,
 • za gotovinske uplate u celosti prilikom rezervacije do kraja sezone odobravamo popust od 5%
 • cene označene * su cene u vansezoni i nisu podložne popustima i umanjenjima.

LAST MINUT PONUDE – uplate u celosti prilikom rezervacije.

PROGRAM PUTOVANJA:

 1. DAN: Polazak autobusa iz Šapca sa parkinga ispred zgrade Dunav osiguranja, (polazak iz Loznice, polazak iz Beograda ). Putovanje autoputem Beograd – Niš sa povremenim pauzama i sakupljanjem putnika.Noćna vožnja.

2-11. DAN: Dolazak u mesto odredišta u prepodnevnim časovima. Smeštaj u STD/APP posle 14:00h. Boravak u

                  izabranom objektu na bazi 10 noćenja,           

 1. DAN: Napuštanje objekta do  09:00h. Slobodno vreme do polaska. Polazak iz mesta u poslepodnevnim satima.
 2. DAN: Dolazak na mesto polaska u ranim jutarnjim satima. Kraj usluga.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz autobusima visoke turističke klase (audio, video, klima…),
 • smeštaj u odabranoj vili na bazi najma studija/apartmana na 10 noći / 11 dana,
 • usluge predstavnika i troškove organizacije aranžmana.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • troškove međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja,
 • individualne troškove, fakultativne izlete i ostale troškove.
 • Boravišna / turistička taksa koju je uvelo Ministarstvo turizma Republike Grčke. Plaća se na licu mesta. Iznos takse se plaća dnevno po sobi: privatni smeštaj 1.5€ dnevno po sobi.

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.

 1. UPLATA od 40% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pred polazak.
 2. UPLATA NA RATE:

– čekovima građana – 40% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama (rate mogu dospevati  svakog 5-tog,  15-tog ili 25-tog u mesecu) BEZ UVEĆANJA do 15.12.2024.god. Čekovi se deponuju prilikom rezervacije.

– administrativnom zabranom – 40% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečkim ratama (rate mogu dospevati svakog 5-tog,  15-tog ili 25-tog u mesecu) BEZ UVEĆANJA  (korisnik je dužan da dostavi Organizatoru putovanja Rešenje o administrativnoj zabrani (formular izdaje Organizator), overen I potpisan od strane poslodavca. Organizator zadržava pravo odabira pravnih lica sa kojima će sklopiti Ugovor o zabrani.

 

POPUSTI ZA DECU:

        –   Dete do 2 godine – GRATIS smeštaj i prevoz (nemaju ležaj ni mesto u autobusu),

      –    Dete do 8 godina u pratnji 2 punoplatežne osobe u zajedničkom ležaju, plaća cenu autobuske karte,

      –    Dete do 8 godina u pratnji 2 punoplatežne osobe u sopstvenom ležaju ostvaruje popust 30% od cene aranžmana,

      –    Dvoje dece do 8 godina u pratnji 2 punoplatežne osobe,  na zajedničkom ležaju plaćaju po 50% cene.

POPUSTI I DOPLATE:

 • Doplata za 1/1 sobu iznosi 70% od ukupne cene aranžmana ( ne podrazumeva dva mesta u autobusu )
 • Umanjenje za sopstveni prevoz 20 € po osobi za odrasle, za decu do 8 godina, umanjenje iznosi 30€,
 • Za polaske iz Niša i južnije, cena paket aranžmana se umanjuje za 10€ (osim za smene obeležene *),
 • Ukoliko se spajaju dve smene, cena paket aranžmana se umanjuje za 30€.
 • Doplata za željeno mesto u autobusu je 20€ po osobi,
 • Teritorijalna doplata za polazak iz Valjeva je 10€ po osobi, odnosi se i na smene sa zvezdicom.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:

Preporučuje se putnicima, da pre polaska na putovanje pribave polisu Međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. Polisa pokriva troškove pružanja neophodne medicinske pomoći. Putnici sami snose odogovornost ukoliko zbog neposedovanja polise osiguranja budu sprečeni da uđu na teritoriju zemalja EU. Polisu putnog zdravstvenog osiguranja možete zaključiti u Agenciji Duga travel po važećem cenovniku i uslovima osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE.              

NAPOMENA:
• Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.
• Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
• Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.
• Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
• Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
• Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u autobusu ostane još slobodnih mesta.
• Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
• Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
• Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
• Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
• Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
• Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
• Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…). Savetujemo da se i sami više informišete o istima putem interneta, na društvenim mrežama i specijalizovanim portalima koji pružaju tu vrstu pomoći putnicima poput www.tripadvisor.com, www.booking.com…
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
• Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
• Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
• Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

 

ORGANIZATOR PUTOVANJA TA ”DUGA TRAVEL” ŠABAC, licenca A kategorije  OTP 38/2022 od 07.04.2022.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

                                                                                                      Cenovnik br. 2 od 26.01.2024. god.